Digitaaliset näyttölaitteet

Digitaaliset Givi Misure mittalaitteet, tarkkuutta ja luotettavuutta ammattilaisille!

Givi Misure digitaaliset mittalaitteet on valmistettu 100% Italiassa, sorvit, jyrsinkoneet, säteisporakoneet, hiomakoneet, särmäyskoneet, takavasteet ym.

Italialaiset Givi Misure digitaaliset näytöt on suunniteltu mahdollisimman käyttäjä ystävällisiksi ja luotettaviksi, niissä on vakiona kaikki työskentelyä helpottavat toiminnot, joita voidaan tarvita, jotta koneesta saadaan paras irti ja työskentely on mahdollisimman kustannustehokasta. Näy­töis­sä on käy­tet­ty uusin­ta saa­ta­vil­la ole­vaa elekt­ro­nis­ta tek­no­lo­gi­aa, 3,3 vol­tin ma­ta­la­jän­nit­tei­siä kom­po­nent­te­ja ja ne ovat, val­mis­ta­jan mu­kaan mark­ki­noi­den par­hai­ten häi­riö­suo­jat­tu­ja. Näy­töt ovat help­po­käyt­töi­siä, täy­del­li­sen luo­tet­ta­via, mo­ni­puo­li­sia ja yh­dis­tel­tä­vis­sä eri so­vel­luk­siin. Näyt­tö­jä on saa­ta­vil­la 1-4-ak­se­lin so­vel­luk­siin, sor­vil­le, jyr­sin­ko­neel­le, hio­ma­ko­neel­le, aar­po­ral­le jne., myös paneeli asennuksiin. Näyttöjä vanhennetaan tehtaalla viikon ajan, jotta asiakkaille saadaan varmasti toimitettua virheetön tuote, elektronikka on militaria tasoista.

Givi Misure digitaaliset mittasauvat mittaavat optisesti (ei lasisauva), tarkkuudet alkaen 0,5 µm ja moduulirakenteisina pisimmillekin liikkeille.  Digitaaliset mittasauvat on rakennettu tukevaan alumiini profiiliin, ovat erittäin luotettavia, tarkkoja ja ne kestävät erinomaisesti leikkuunestettä, mittasauvoissa on kaksinkertaiset huulitiivisteet ja lukupäät on valikoitu kestämään rasitusta, lämpöä ja leikkuunestettä kovissa olosuhteissa. Digitaaliset mittasauvat on helppo asentaa, ne ovat tukevia, niissä on lämpölaajenemis- kompensointi ja ne voidaan tarvittaessa paineistaa, jotta kaikkein hankalimmissa olosuhteissakaan leikkuuneste ei pääse sauvan sisään. 20-vuoden aikana tuhansia myytyjä paketteja, reklamaatiot valmistusvirheistä yhden käden sormissa ja lähes kaikki myydyt Givi Misure tuotteet ovat edelleen asiakkailla käytössä. Suomenkieliset käyttöohjeet, toimitusaika 1 viikko, takuu 2-vuotta. Esim sorvin mittalaite sarja alk 1000 € Alv 0%.

Pyörivät pulssianturit, enkooderit, inkrementti- ja absoluuttianturit. .Vankka ja kompakti rakenne kaiken kattava valikoima pyöriviä pulssiantureita ja lisätarvikkeita. Metallikotelo, joka suojaa tehokkaasti sähkömagneettisia häiriöitä vastaan. Laaja valikoima pulsseja / kierros 64 000 ppr asti. Max. taajuus 300 kHz ja IP 67 -suojaus DIN 40050/IEC 529 pyynnöstä.

Älä maksa turhasta tai ”liian vähän”! Toimitamme mittalaitteet tehdas toimituksina viikossa, minkä ansiosta voidaan valita kustannus tehokkaasti juuri sopivat tarkkuudet ja mittasauvojen sekä kaapeleiden pituudet. Tarjouksia vertailtaessa kannattaa varmistaa tuotteen sopiva tarkkuus akselille, todellinen alkuperämaa ja varaosien saanti.

NÄYTTÖ VISION 700

Digitaalinen näyttölaite Vi­sion 700 2, 3 tai 4-akselin sovelluksiin. VISION 700 on mo­der­nisti muotoiltu mo­ni­puo­li­nen näyt­tö­lai­te, sor­vin, jyr­sin­ko­neen, aar­po­ran tms. näy­tök­si. Näy­tön etu pa­nee­lis­sa on vii­si pi­ka­va­lin­ta­näp­päin­tä jo­hon voi tal­len­taa ha­lua­man­sa toi­min­not. Resoluutiot alkaen 0,5µm. Voidaan käyttää yhdessä NCS mittasauvan kanssa. Universaali softa , joka sopii kaikille työstökoneille. Softan päivitys sarjaportin kautta, tuhat muistilohkoa, myös paneeliasennettava malli, runsaasti helppokäyttöisiä toimintoja. Näy­tös­sä on suu­ret kau­as erot­tu­vat 17mm kor­keat LED nu­me­rot ja se on val­mis­ta­jan mu­kaan mark­ki­noi­den par­hai­ten häi­riö­suo­jat­tu. Suomenkieliset käyttöohjeet, kahden vuoden takuu, helppo käyttää ja asentaa.

MUISTILOHKOJEN OHJELMOINTI
KALTEVA VAKIOJAKO
ERITYISREIKÄPIIRI REIKÄPIIRI
AUTOMAATTINEN LUKUARVOJEN LÄHETYS
KIERROSNOPEUDEN LASKENTA
KULMAMITTAUSTILAN VAIHTO
KUUSIKYMMENJÄRJESTELMÄN ASTENÄYTTÖ
RESOLUUTION VAIHTO
SÄDE/HALKAISIJAMITTAUKSEN VALINTA
SKAALAUSKERROIN
EI LINEAARINEN VIRHE, KOMPENSOINTI (10 PISTETTÄ) LINEAARIVIRHEEN KOMPENSOINTI
AKSELIEN YHDISTÄMINEN
VAKIOJAKO
TULOSTUSRIVIN ASEMOINTI
MUISTIN TYHJENNYS
YMPYRÄ N KESKIPISTEEN LASKENTA
RS-232 LIITÄNTÄ
KESKIPISTEEN LASKENTA
MM/TUUMA VALINTA
LUKUJEN NOLLAUS/ESIASETUS
ABSOLUUTTINEN / INKREMENTAALINEN MITTAUS
ITSE-TESTI
REFERENSSIN LUKU
LUKUSUUNNAN KÄÄNTÄMINEN
LASKIN
ERITYISTOIMINTOJEN ESIINKUTSU
100 AKSELIEN LÄHTÖPISTETTÄ
100 TYÖKALUPAIKKAA
W-AKSELIN NÄYTTÖ
LAITEDIAGNOSTIIKKA
LUISTILIIKKEEN NOPEUDEN NÄYTTÖ
PEILIKUVA
Lisätoiminnot VISION 700 LCD
LEIKKUUNOPEUDEN LASKENTA
RAAKA-AINEEN PAINON LASKENTA
KIERTEIDEN LASKENTA
KARTION LASKENTA AUTOMAATTISESTI
KARTION LASKENTA
ASETETTU SKAALAUSARVO
PYÖRINTÄNOPEUSTYYPIN MÄÄRITYS
ESIINKUTSUTUN TYÖKALUN NÄYTTÖ
MATERIAALIN PAINON LASKENTA
KIELIVALINTA

NÄYTTÖ VISION 900

Nykyaikainen, modernisti muotoiltu näyttö 2, 3 ja 4-akselin sovelluksiin. 5.7″ taustavalaistu LED TFT LCD näyttö josta näkee kaikki akselit kerralla. USB liitäntä, kosketuskynä, CAN bus ja RS-232 liitäntä. Resoluutiot alkaen 1 µm. Dignostiikka näytölle ja mittasauvoille, Sopii käytettäväksi NCS mittasauvojen kanssa. Erittäin luotettava, universaali softa, joka sopii kaikille työstökoneille, päivitys internetin kautta. Tuhat muistilohkoa, Näytössä käytössä olevan toiminnon on-line apu, runsaasti helppokäyttöisiä toimintoja, myös paneeliasennettava malli. Näyttöön voidaan kytkeä kaikki Givi Misure mittasauvat ja lukupäät. kahden vuoden takuu, helppo käyttää ja asentaa. Käyttöohje Englannin kielinen.

KESKIPISTEEN LASKENTA
MM/TUUMA VALINTA
LUKUJEN NOLLAUS/ESIASETUS ABSOLUUTTINEN/INKREMENTAALINEN MITTAUS
ITSE TESTAUS
REFERENSSIN LUKU (REF)
LUKUSUUNNAN KÄÄNTÄMINEN
LASKIN
KIELIVALINTA
PYÖRINTÄNOPEUSTYYPIN MÄÄRITYS
ON-LINE APU
100 TYÖKALUPAIKKAA
100 AKSELIEN LÄHTÖPISTETTÄ
ERITYISTOIMINTOJEN ESIINKUTSU
LAITEDIAGNOSTIIKKA
ÄÄNIMERKKI ON/OFF
LUISTILIIKKEEN NOPEUDEN NÄYTTÖ
ASETETTU SKAALAUSARVO
PEILIKUVA TOIMINTO
YMPYRÄN KESKIPISTEEN LASKENTA
MUISTILOHKOJEN OHJELMOINTI
ÄÄNIMERKKI – REFERENSSIPISTE LÄHESTYY
KALTEVA VAKIOJAKO
ERITYISREIKÄPIIRI REIKÄPIIRI
AUTOMAATTINEN LUKUARVOJEN LÄHETYS
KIERROSNOPEUDEN LASKENTA
LEIKKUUNOPEUDEN LASKENTA
KULMAMITTAUSTILAN VAIHTO
KUUSIKYMMENJÄRJESTELMÄN ASTENÄYTTÖ
VAKIOJAKO
RAAKA-AINEEN PAINON LASKENTA
KIERRELASKENTA
AUTOMAATTINEN KARTIOLASKENTA KARTIOLASKENTA
RESOLUUTION VAIHTO
SÄDE/HALKAISIJAMITAN VALINTA
SKAALAUSKERROIN
EI LINEAARISEN VIRHEEN KOMPENSOINTI
LINEAARIVIRHEEN KOMPENSOINTI
AKSELEIDEN YHDISTÄMINEN
TULOSTUSRIVIN ASEMOINTI
MUISTIN TYHJENNYS

NÄYTTÖ VISION 518

Pienikokoinen, edullinen, paneeliasennettava, monipuolinen näyttölaite, johon voidaan kytkeä kaikki mittasauvat ja lukupäät. Näytössä on suuret 17 mm korkeat kauas näkyvät numerot. Sovelluskohteina 1-akselin tarpeet, rikkoutuneen akselin korvaaminen, mittaradat, takavasteet jne. AWS varoitusjärjestelmä, järjestelmä monitoroi jatkuvasti ”luistin” liikettä ja varoittaa poikkemista, virheilmoituksen jälkeen käytttäjä voi jatkaa tai tarkistaa ja korjata virheen. Näyttöä voidaan käyttää monilla toimialoilla, metalli-, puu-, muovi-, kumi-, tekstiili- ja kiviteollisuudessa, näyttö soveltuu myös erilaisten automaatio järjestelmien osaksi. Absoluutti SSI protokollan tai inkrementaalisten signaalien luku. Näyttää 8 numeroa, desimaalipisteen siirto ja negatiivinen lukema. Laitediagnostiikka, sisäinen kirjoittava muisti, Absoluutti singlaalit RS-422, resoluutiot alkaen 0,5 µm, RS-232 liitäntä.

REFERENSSIN LUKU (REF) KÄSIN / AUTO
SSI PARAMETRIEN ASETUS
ITSE TESTAUS
ABSOLUUTTINEN / INKREMENTAALINEN MITTAUS
TIETOJEN ESI / UUDELLEEN ASETUS
MUITSTINTYHJENNYS
MM / TUUMAMITTOJEN VALINTA
KESKIPISTEEN LASKENTA
KIINTEÄN LASKENTARVON ASETUS
REF PISTEEN AUTOMAATTIHAUN POISTO
LINEAARIVIRHEEN KOMPENSOINTI
KULMAMITAN NÄYTTÖTOIMINTO
RESOLUUTION VALINTA
SÄDE/HALKAISIJAMITAN VALINTA
KUUSIKYMMENJÄRJESTELMÄN ASTENÄYTTÖ
OPTIOT
LUKUSUUNNAN VALINTA
RELETOIMINNOT, 2-relettä esim. luistin pysäytys.
REFERENSSIN LUKU
REFERENSSIN LUVUN POISTO
AJASTETUT RELEET
VÄLILUKUJEN OHJELMOINTI
LASKENTATILA, suora mittaus, lukuarvojen tuplaus / nelinkerteistaminen
LUKUSUUNNAN VALINTA
RS-232 LIITÄNTÄ, AUTOMAATTINEN DATAN SIIRTO

NÄYTTÖ VISION 110

1-akselin digitaalinen näyttölaite, jota käytetään vain magneettinauhan MP 200 kanssa. Näytössä 6,5 mm korkeat numerot, LCD näyttö miinusmerkillä. Sopii myös paneeliasennettavaksi, kaksi eri vakiokokoa joissa täysin samat toiminnot. Näyttöön sisältyy kaapeli 0,5, 1, 2 m kaapeli ja lukupää. Virtalähteenä verkkovirtalaturi tai 2 kpl AA paristoa, automaattinen virrankatkaisu, paristojen käyttöikä noin 1-vuosi. Pienikokoinen lukupää, jonka kiinnitys M3 tai M4 ruuveilla. Lukupään asennustoleranssi 0,3-1,5 mm magneettinauhasta. Pienestä koosta ja paristo käyttöisyydestään huolimatta, näyttö on täysiverinen luotettava ja laadukas Givi Misure ammattilaisnäyttö monipuolisilla toiminnoilla. Magneettinauhan MP 200 kanssa näytöllä saavutetaan + – 0,03 mm mittaustarkkuus, mikä riittää, porakoneelle, metalli sorvin Z-liikkeelle, puun- ja muovintyöstökoneille.

ITSE TESTAUS
ABSOLUUTTINEN JA INKREMENTAALINEN MITTAUS
TIETOJEN ESI / UUDELLEENASETUS
MUISTIN TYHJENNYS
LINEAARIVIRHEEN KOMPENSOINTI
RESOLUUTION VALINTA
VAPAALASKENTAISET PARAMETRIT
LUKUSUUNNAN KÄÄNTÖ
MM / TUUMA VALINTA
AUTOMAATTINEN VIRRANKATKAISU
SÄÄSTÖTILA
PARISTO TAI VERKKOVIRTA TOIMINEN

MITTASAUVA GVS 300

Ominaisuuksiltaan ja rakeenteeltaan muutoin sama kuin GVS 400 mittasauva ,paitsi pienempi ulkomitoiltaan 22×18 mm, sauvassa on yksikertaiset huulitiivisteet. Suositeltava mittasauva malli kun asennustila on ahdas, esimerkiksi pienen sorvin X-liike. Voidaan kytkeä ohjaukseen line-driver liitännän avulla. Toimitukseen kuuluu kaapeli vakiona 4 m ja liitin, liittimiä laaja valikoima ja kaapeli voidaan toimittaa tilattaessa halutun pituisena.

MITTASAUVA GVS 400

Monikäyttöinen optinen mittasauva ( ei lasisauva ).Valmistettu erittäin tukevasta aluimiiniprofiilista, 39×23 mm. Vahvistettu kaapeli, joka on kytketty lukupäähän suojaan piirikortilla, toimitukseen kuulu aina liitin näyttöön. Kaksikertaiset huuvitiivisteet, jotka on valmistettu kulutusta ja ja vaikeita olosuhteita kestävästä erikoismateriaalista. Laserilla kalibroitu vakaa virtapiiri. Resoluutiot alkaen 0,1 µm, mittaustarkkuus + – 5µm. Lämpölaajenemiskerroin A=10,6 x 10 C, mittasauvoissa on lämpölaajenemiskompensointi, minkä ansiosta mitta on aina tarkka. Referenssipiste on vakiona keskellä, voidaan toivomusten mukaan siirtää. Laaja valikoima eri resoluutioita. MIttasauvaa saa moduulirakenteisena vaikka kuinka pitkällä liikkeellä. Mittasauva voidaan uudelleen asentaa. Suojattu oikosulkuja ja virtalähteen napaisuuden vaihtumista varten. Tätä mittasauva mallia käytetään Sorvin. jyrsinkoneen, porakoneen,särmäyskoneen jne akseleiden liikkeiden mittaamisaan. Givi Misure mittasauvojen asennus on helppoa, lukupään etäisyys mittasauvasta on esiasetettu muovipaloilla tehtaalla, jotka poistetaan asennuksen jälkeen. Vielä kiinnityksen jälkeenkin lukupäätä voidaan passailla kiinnitysruuveja löysäämällä, sekä säätämällä lukupään hienosäätöruuveista. Voidaan kytkeä ohjeukseen line-driver liitännän avulla. Toimitukseen kuuluu kaapeli vakiona 4 m ja liitin, liittimiä laaja valikoima ja kaapeli voidaan toimittaa tilattaessa halutun pituisena.

MITTASAUVA GVS 200

Erittäin tukeva, vakaa ja kestävä mittasauva tärinältään haastaviin kohteisiin. Tyypillinen sovelluskohde ovat särmäyspuristimet. Optinen inkrementaalinen mittasauva, jossa on lasiasteikko. Lukupää kulkee itsekohdistuvalla- ja puhdistuvalla johteella, minkä ansiosta sauva mittaa ilmän häiriöitä koneen tärinän määrästä riippumatta. Säädettävä olkavarsi helpottaa asennusta. Resoluutiot alkaen 0,1 µm, tarkkuus +- 2,5 µm perusmallilla, voidaan toimittaa myös +- 1 µm tarkkuudella. Jokaisen mittasuvan mukana toimitetaan tarkastustodistus, Referenssi pisteet 10 mm välein koko mittasauvan matkalta, kätisyyttä ja ref. pisteiden asemaa voidaan käyttäjän toimesta vaihtaa. Mittasauvan kummassakin päässä on turvarajoittimet, huulitiivisteet on valmistettu kulutusta ja vaikeita olosuhteita kestävästä materiaalista. Valettu M12 ( IP 67 ) liitin, muita malleja kysyttäessä. Voidaan kytkeä ohjaukseen. Toimitukseen kuuluu kaapeli vakiona 4 m ja liitin, liittimiä laaja valikoima ja kaapeli voidaan toimittaa tilattaessa halutun pituisena.

MAGNEETTINAUHA MP200 JA LUKUPÄÄ MTS M

MP 200 magneettinauha on magnetisoitua plastoferriittiä, joka on vahvistettu ruostumattomalla teräksellä. Magneetinauha on helppo asentaa magneettinauhassa olevan tarran avulla koneen kylkeen tai esimerkiksi L tai U alumiini profiiliin. Magneettinauhan tulee ylittää kummastakin päästä vähintään 50 mm liikepituus ja se tulee lisäksi lukita ruuveilla kummastakin päästä. Toimitukseen kuuluu teräksinen suojakalvo nauhalle, joka samoin on tarrakkiinnitteinen. MP 200 magneettinauhan tarkkuus +- 0,03mm, joten se sopii esim. metallisorvin Z-liikkelle ja puun-ja muovintyöstökoneisiin, takavasteisiin jne. Lukupää MTS M lukupää on pieni kokoinen 25x 38×12,5 mm, runko on valmistattu valuraudasta, kiinnitys M4 ruuveilla. isot asennustoleranssit, suojattu oikosulkuja ja napaisuuden vaihtumista vastaan. MTS M lukupää voidaan liittää kaikkin Gvi misure näyttöihin, toimitukseen kuuluu liitin ja kaapeli vakiona 4m, kaapelipituus tilattaessa toiveiden mukaan.

Pyörivät pulssianturit, enkooderit, inkrementti- ja absoluuttianturit

Vankka ja kompakti rakenne, kaiken kattava valikoima pyöriviä pulssiantureita ja lisätarvikkeita. Metallikotelo, joka suojaa tehokkaasti sähkömagneettisia häiriöitä vastaan. Laaja valikoima pulsseja / kierros 64 000 ppr asti. Max. taajuus 300 kHz ja IP 67 -suojaus DIN 40050/IEC 529 pyynnöstä.

Pyydä tarjous

Linna Trade OY

 

Federleynkatu 1
33400 Tampere

 linnatrade@linnatrade.fi

Tilaa uutiskirje
Marketing by