Linna Trade

TUOTTEET

Digitaaliset näyttölaitteet

GIVI MISURE         

 

Givi Misure näytöt on suunniteltu mahdollisimman käyttäjä ystävällisiksi, niissä on vakiona kaikki työskentelyä helpottavat toiminnot, joita voidaan tarvita. Näy­töis­sä on käy­tet­ty uusin­ta saa­ta­vil­la ole­vaa elekt­ro­nis­ta tek­no­lo­gi­aa, 3,3 vol­tin ma­ta­la­jän­nit­tei­siä kom­po­nent­te­ja ja ne ovat, val­mis­ta­jan mu­kaan mark­ki­noi­den par­hai­ten häi­riö­suo­jat­tu­ja. Näy­töt ovat help­po­käyt­töi­siä, täy­del­li­sen luo­tet­ta­via, mo­ni­puo­li­sia ja yh­dis­tel­tä­vis­sä eri so­vel­luk­siin. Näyt­tö­jä on saa­ta­vil­la 1-4-ak­se­lin so­vel­luk­siin, sor­vil­le, jyr­sin­ko­neel­le, hio­ma­ko­neel­le, aar­po­ral­le jne., myös paneeli asennuksiin.

Givi Misure mittasauvat mittaavat optisesti, tarkkuudet alkaen 0,5 µm ja moduulirakenteisina pisimmillekin liikkeille. Givi Misure mittasauvoissa ei ole herkästi rikkoutuvaa lasiasteikkoa vaan sauvan pohjassa metallinauha, johon stanssattu viivoja, joita sitten optinen lukupää lukee. Mittasauvat on rakennettu tukevaan alumiini profiiliin, ovat erittäin luotettavia, tarkkoja ja ne kestävät erinomaisesti leikkuunestettä, mittasauvoissa on kaksinkertaiset huulitiivisteet ja lukupäät on valikoitu kestämään rasitusta, lämpöä ja leikkuunestettä kovissa olosuhteissa. Mittasauvat on helppo asentaa, ne ovat tukevia, niissä on lämpölaajenemis- kompensointi ja ne voidaan tarvittaessa paineistaa, jotta kaikkein hankalimmissa olosuhteissa leikkuuneste ei pääse sauvan sisään.

 

NÄYTTÖ VISION 700

 Tekniset tiedot   Näytön telineet vision   Käyttöohje

Digitaalinen näyttölaite Vi­sion 700 2, 3 tai 4-akselin sovelluksiin. VISION 700 on mo­der­nisti muotoiltu mo­ni­puo­li­nen näyt­tö­lai­te, sor­vin, jyr­sin­ko­neen, aar­po­ran tms. näy­tök­si. Näy­tön etu pa­nee­lis­sa on vii­si pi­ka­va­lin­ta­näp­päin­tä jo­hon voi tal­len­taa ha­lua­man­sa toi­min­not. Resoluutiot alkaen 0,5µm. Voidaan käyttää yhdessä NCS mittasauvan kanssa. Universaali softa , joka sopii kaikille työstökoneille. Softan päivitys sarjaportin kautta, tuhat muistilohkoa, myös paneeliasennettava malli, runsaasti helppokäyttöisiä toimintoja. Näy­tös­sä on suu­ret kau­as erot­tu­vat 17mm kor­keat LED nu­me­rot ja se on val­mis­ta­jan mu­kaan mark­ki­noi­den par­hai­ten häi­riö­suo­jat­tu. Suomenkieliset käyttöohjeet, kahden vuoden takuu, helppo käyttää ja asentaa.          

 

MUISTILOHKOJEN OHJELMOINTI

KALTEVA VAKIOJAKO

ERITYISREIKÄPIIRI REIKÄPIIRI

AUTOMAATTINEN LUKUARVOJEN LÄHETYS

KIERROSNOPEUDEN LASKENTA

KULMAMITTAUSTILAN VAIHTO KUUSIKYMMENJÄRJESTELMÄN ASTENÄYTTÖ

RESOLUUTION VAIHTO

SÄDE/HALKAISIJAMITTAUKSEN VALINTA

SKAALAUSKERROIN

EI LINEAARINEN VIRHE, KOMPENSOINTI (10 PISTETTÄ) LINEAARIVIRHEEN KOMPENSOINTI

AKSELIEN YHDISTÄMINEN

VAKIOJAKO

TULOSTUSRIVIN ASEMOINTI

MUISTIN TYHJENNYS

YMPYRÄ N KESKIPISTEEN LASKENTA

RS-232 LIITÄNTÄ

KESKIPISTEEN LASKENTA

MM/TUUMA VALINTA

LUKUJEN NOLLAUS/ESIASETUS ABSOLUUTTINEN/INKREMENTAALINEN MITTAUS

ITSE-TESTI

REFERENSSIN LUKU

LUKUSUUNNAN KÄÄNTÄMINEN

LASKIN

ERITYISTOIMINTOJEN ESIINKUTSU

100 AKSELIEN LÄHTÖPISTETTÄ

100 TYÖKALUPAIKKAA

W-AKSELIN NÄYTTÖ

LAITEDIAGNOSTIIKKA

LUISTILIIKKEEN NOPEUDEN NÄYTTÖ

PEILIKUVA

 

Lisätoiminnot VISION 700 LCD

 

LEIKKUUNOPEUDEN LASKENTA

RAAKA-AINEEN PAINON LASKENTA

KIERTEIDEN LASKENTA

KARTION LASKENTA AUTOMAATTISESTI

KARTION LASKENTA

ASETETTU SKAALAUSARVO

PYÖRINTÄNOPEUSTYYPIN MÄÄRITYS

ESIINKUTSUTUN TYÖKALUN NÄYTTÖ

MATERIAALIN PAINON LASKENTA

KIELIVALINTA

 

NÄYTTÖ VISION 900

 Tekniset tiedot      Näytön telineet

Nykyaikainen, modernisti muotoiltu näyttö 2, 3 ja 4-akselin sovelluksiin. 5.7" taustavalaistu LED TFT LCD näyttö josta näkee kaikki akselit kerralla. USB liitäntä, kosketuskynä, CAN bus ja RS-232 liitäntä. Resoluutiot alkaen 1 µm. Dignostiikka näytölle ja mittasauvoille, Sopii käytettäväksi NCS mittasauvojen kanssa. Erittäin luotettava, universaali softa, joka sopii kaikille työstökoneille, päivitys internetin kautta. Tuhat muistilohkoa, Näytössä käytössä olevan toiminnon on-line apu, runsaasti helppokäyttöisiä toimintoja, myös paneeliasennettava malli. Näyttöön voidaan kytkeä kaikki Givi Misure mittasauvat ja lukupäät. kahden vuoden takuu, helppo käyttää ja asentaa. Käyttöohje Englannin kielinen.

 

KESKIPISTEEN LASKENTA

MM/TUUMA VALINTA

LUKUJEN NOLLAUS/ESIASETUS ABSOLUUTTINEN/INKREMENTAALINEN MITTAUS

ITSE TESTAUS

REFERENSSIN LUKU (REF)

LUKUSUUNNAN KÄÄNTÄMINEN

LASKIN

KIELIVALINTA

PYÖRINTÄNOPEUSTYYPIN MÄÄRITYS

ON-LINE APU

100 TYÖKALUPAIKKAA

100 AKSELIEN LÄHTÖPISTETTÄ

ERITYISTOIMINTOJEN ESIINKUTSU

LAITEDIAGNOSTIIKKA

ÄÄNIMERKKI ON/OFF

LUISTILIIKKEEN NOPEUDEN NÄYTTÖ

ASETETTU SKAALAUSARVO

PEILIKUVA TOIMINTO

YMPYRÄN KESKIPISTEEN LASKENTA

MUISTILOHKOJEN OHJELMOINTI

ÄÄNIMERKKI - REFERENSSIPISTE LÄHESTYY

KALTEVA VAKIOJAKO

ERITYISREIKÄPIIRI REIKÄPIIRI

AUTOMAATTINEN LUKUARVOJEN LÄHETYS

KIERROSNOPEUDEN LASKENTA

LEIKKUUNOPEUDEN LASKENTA

KULMAMITTAUSTILAN VAIHTO

KUUSIKYMMENJÄRJESTELMÄN ASTENÄYTTÖ

VAKIOJAKO

RAAKA-AINEEN PAINON LASKENTA

KIERRELASKENTA

AUTOMAATTINEN KARTIOLASKENTA KARTIOLASKENTA

RESOLUUTION VAIHTO

SÄDE/HALKAISIJAMITAN VALINTA

SKAALAUSKERROIN

EI LINEAARISEN VIRHEEN KOMPENSOINTI

LINEAARIVIRHEEN KOMPENSOINTI

AKSELEIDEN YHDISTÄMINEN

TULOSTUSRIVIN ASEMOINTI

MUISTIN TYHJENNYS


NÄYTTÖ VISION 518

Tekniset tiedot

 

Pienikokoinen, edullinen, paneeliasennettava, monipuolinen näyttölaite, johon voidaan kytkeä kaikki mittasauvat ja lukupäät. Näytössä on suuret 17 mm korkeat kauas näkyvät numerot. Sovelluskohteina 1-akselin tarpeet, rikkoutuneen akselin korvaaminen, mittaradat, takavasteet jne. AWS varoitusjärjestelmä, järjestelmä monitoroi jatkuvasti "luistin" liikettä ja varoittaa poikkemista, virheilmoituksen jälkeen käytttäjä voi jatkaa tai tarkistaa ja korjata virheen. Näyttöä voidaan käyttää monilla toimialoilla, metalli-, puu-, muovi-, kumi-, tekstiili- ja kiviteollisuudessa, näyttö soveltuu myös erilaisten automaatio järjestelmien osaksi. Absoluutti SSI protokollan tai inkrementaalisten signaalien luku. Näyttää 8 numeroa, desimaalipisteen siirto ja negatiivinen lukema. Laitediagnostiikka, sisäinen kirjoittava muisti, Absoluutti singlaalit RS-422, resoluutiot alkaen 0,5 µm, RS-232 liitäntä.   

 

REFERENSSIN LUKU (REF) KÄSIN / AUTO

SSI PARAMETRIEN ASETUS

ITSE TESTAUS

ABSOLUUTTINEN / INKREMENTAALINEN MITTAUS

TIETOJEN ESI / UUDELLEEN ASETUS

MUITSTINTYHJENNYS

MM / TUUMAMITTOJEN VALINTA

KESKIPISTEEN LASKENTA

KIINTEÄN LASKENTARVON ASETUS

REF PISTEEN AUTOMAATTIHAUN POISTO

LINEAARIVIRHEEN KOMPENSOINTI

KULMAMITAN NÄYTTÖTOIMINTO

RESOLUUTION VALINTA

SÄDE/HALKAISIJAMITAN VALINTA

KUUSIKYMMENJÄRJESTELMÄN ASTENÄYTTÖ

OPTIOT

LUKUSUUNNAN VALINTA

RELETOIMINNOT, 2-relettä esim. luistin pysäytys.

REFERENSSIN LUKU

REFERENSSIN LUVUN POISTO

AJASTETUT RELEET

VÄLILUKUJEN OHJELMOINTI

LASKENTATILA, suora mittaus, lukuarvojen tuplaus / nelinkerteistaminen

LUKUSUUNNAN VALINTA

RS-232 LIITÄNTÄ, AUTOMAATTINEN DATAN SIIRTO

 

NÄYTTÖ VISION 110

Tekniset tiedot S  Tekniset tiedot L

1-akselin digitaalinen näyttölaite, jota käytetään vain magneettinauhan MP 200 kanssa. Näytössä 6,5 mm korkeat numerot, LCD näyttö miinusmerkillä. Sopii myös paneeliasennettavaksi, kaksi eri vakiokokoa joissa täysin samat toiminnot. Näyttöön sisältyy kaapeli 0,5, 1, 2 m kaapeli ja lukupää. Virtalähteenä verkkovirtalaturi tai 2 kpl AA paristoa, automaattinen virrankatkaisu, paristojen käyttöikä noin 1-vuosi. Pienikokoinen lukupää, jonka kiinnitys M3 tai M4 ruuveilla. Lukupään asennustoleranssi 0,3-1,5 mm magneettinauhasta. Pienestä koosta ja paristo käyttöisyydestään huolimatta, näyttö on täysiverinen luotettava ja laadukas Givi Misure ammattilaisnäyttö monipuolisilla toiminnoilla. Magneettinauhan MP 200 kanssa näytöllä saavutetaan + - 0,03 mm mittaustarkkuus, mikä riittää, porakoneelle, metalli sorvin Z-liikkeelle, puun- ja muovintyöstökoneille.

 

ITSE TESTAUS

ABSOLUUTTINEN JA INKREMENTAALINEN MITTAUS

TIETOJEN ESI / UUDELLEENASETUS

MUISTIN TYHJENNYS

LINEAARIVIRHEEN KOMPENSOINTI

RESOLUUTION VALINTA

VAPAALASKENTAISET PARAMETRIT

LUKUSUUNNAN KÄÄNTÖ

MM / TUUMA VALINTA

AUTOMAATTINEN VIRRANKATKAISU

SÄÄSTÖTILA

PARISTO TAI VERKKOVIRTA TOIMINEN

MITTASAUVA ISA

Tekniset tiedot ja asennusohje

Ominaisuuksiltaan ja rakeenteeltaan muutoin sama kuin SCR mittasauva ,paitsi pienempi ulkomitoiltaan 42x18 mm, sauvassa on yksikertaiset huulitiivisteet. Suositeltava mittasauva malli kun asennustila on ahdas, esimerkiksi pienen sorvin X-liike. Voidaan kytkeä ohjaukseen line-driver liitännän avulla. Toimitukseen kuuluu kaapeli vakiona 4 m ja liitin, liittimiä laaja valikoima ja kaapeli voidaan toimittaa tilattaessa halutun pituisena.

MITTASAUVA SCR

Tekniset tiedot ja asennusohje

Monikäyttöinen optinen mittasauva ( ei lasisauva ).Valmistettu erittäin tukevasta aluimiiniprofiilista, 39x23 mm. Vahvistettu kaapeli, joka on kytketty lukupäähän suojaan piirikortilla, toimitukseen kuulu aina liitin näyttöön. Kaksikertaiset huuvitiivisteet, jotka on valmistettu kulutusta ja ja vaikeita olosuhteita kestävästä erikoismateriaalista. Laserilla kalibroitu vakaa virtapiiri. Resoluutiot alkaen 0,5 µm, mittaustarkkuus + - 3µm tai +- 10 µm. Lämpölaajenemiskerroin A=10,6 x 10 C, mittasauvoissa on lämpölaajenemiskompensointi, minkä ansiosta mitta on aina tarkka. Referenssipiste on vakiona keskellä, voidaan toivomusten mukaan siirtää. Laaja valikoima eri resoluutioita. MIttasauvaa saa moduulirakenteisena vaikka kuinka pitkällä liikkeellä. Mittasauva voidaan uudelleen asentaa. Suojattu oikosulkuja ja virtalähteen napaisuuden vaihtumista varten. Tätä mittasauva mallia käytetään Sorvin. jyrsinkoneen, porakoneen,särmäyskoneen jne  akseleiden liikkeiden mittaamisaan. Givi Misure mittasauvojen asennus on helppoa, lukupään etäisyys mittasauvasta on esiasetettu muovipaloilla tehtaalla, jotka poistetaan asennuksen jälkeen. Vielä kiinnityksen jälkeenkin lukupäätä voidaan passailla kiinnitysruuveja löysäämällä, sekä säätämällä lukupään hienosäätöruuveista. Voidaan kytkeä ohjeukseen line-driver liitännän avulla. Toimitukseen kuuluu kaapeli vakiona 4 m ja liitin, liittimiä laaja valikoima ja kaapeli voidaan toimittaa tilattaessa halutun pituisena.

MITTASAUVA GVS 200

Tekniset tiedot

Erittäin tukeva, vakaa ja kestävä mittasauva tärinältään haastaviin kohteisiin. Tyypillinen sovelluskohde ovat särmäyspuristimet. Optinen inkrementaalinen mittasauva, jossa on lasiasteikko. Lukupää kulkee itsekohdistuvalla- ja puhdistuvalla johteella, minkä ansiosta sauva mittaa ilmän häiriöitä koneen tärinän määrästä riippumatta. Säädettävä olkavarsi helpottaa asennusta. Resoluutiot alkaen 0,1 µm, tarkkuus +- 2,5 µm perusmallilla, voidaan toimittaa myös +- 1 µm tarkkuudella. Jokaisen mittasuvan mukana toimitetaan tarkastustodistus, Referenssi pisteet 10 mm välein koko mittasauvan matkalta, kätisyyttä ja ref. pisteiden asemaa voidaan käyttäjän toimesta vaihtaa. Mittasauvan kummassakin päässä on turvarajoittimet, huulitiivisteet on valmistettu kulutusta ja vaikeita olosuhteita kestävästä materiaalista. Valettu M12 ( IP 67 ) liitin, muita malleja kysyttäessä. Voidaan kytkeä ohjaukseen. Toimitukseen kuuluu kaapeli vakiona 4 m ja liitin, liittimiä laaja valikoima ja kaapeli voidaan toimittaa tilattaessa halutun pituisena.

MAGNEETTINAUHA MP200 JA LUKUPÄÄ MTS M

 

tekniset tiedot MP200 tekniset tiedot MTS M

MP 200 magneettinauha on magnetisoitua plastoferriittiä, joka on vahvistettu ruostumattomalla teräksellä. Magneetinauha on helppo asentaa magneettinauhassa olevan tarran avulla koneen kylkeen tai esimerkiksi L tai U alumiini profiiliin. Magneettinauhan tulee ylittää kummastakin päästä vähintään 50 mm liikepituus ja se tulee lisäksi lukita ruuveilla kummastakin päästä. Toimitukseen kuuluu teräksinen suojakalvo nauhalle, joka samoin on tarrakkiinnitteinen. MP 200 magneettinauhan tarkkuus +- 0,03mm, joten se sopii esim. metallisorvin Z-liikkelle ja puun-ja muovintyöstökoneisiin, takavasteisiin jne. Lukupää MTS M lukupää on pieni kokoinen 25x 38x12,5 mm, runko on valmistattu valuraudasta, kiinnitys M4 ruuveilla. isot asennustoleranssit, suojattu oikosulkuja ja napaisuuden vaihtumista vastaan. MTS M lukupää voidaan liittää kaikkin Gvi misure näyttöihin, toimitukseen kuuluu liitin ja kaapeli vakiona 4m, kaapelipituus tilattaessa toiveiden mukaan.