Ilmamoottorit 

Erinomainen koko-paino/teho suhde!

Italialainen Ober on yk­si Eu­roo­pan suu­rim­mis­ta pneu­maat­tis­ten moot­to­rei­den val­mis­ta­jis­ta. Pneumaattiset Ober moot­to­rit ovat tun­net­tu­ja laa­dus­ta ja muo­toi­lus­ta, se­kä so­vel­tu­vuu­des­ta mo­niin eri käyt­tö­tar­koi­tuk­siin. OBER paineilmamoot­to­rei­ta käy­te­tään mm. pa­pe­ri­ko­neis­sa mi­kä ker­too nii­den tin­ki­mät­tö­mäs­tä laa­dus­ta. Ober-moot­to­rei­ta käy­te­tään laa­jal­ti kai­kil­la teol­li­suu­den aloil­la ja ne ovat saa­vut­ta­neet van­kan ja­lan­si­jan käyt­tä­jien kes­kuu­des­sa omi­nai­suuk­sien­sa vuok­si. Erin­omai­nen ko­ko-pai­no/te­ho suh­de, kil­pai­lu­ky­kyi­set hin­nat, hyvä te­hon tuot­to, help­po asen­nus, yk­sin­ker­tai­nen ra­ken­ne, mu­kau­tu­vuus eri ym­pä­ris­tö­olo­suh­tei­siin, turvallisuus. Valikoimista löytyy laaja valikoima moottoreita eri kierros- ja momentti alueille ja eri sovelluksiin.

LCY sar­jan il­ma­moot­to­rit

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 110 watt, Ku­lu­tus 340 Nl/1′

Suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 110 watt, Ku­lu­tus 340 Nl/1′

LFB sar­jan il­ma­moot­to­rit

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 190 watt, Ku­lu­tus 480 Nl/1′

Suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 160 watt, Ku­lu­tus 400 Nl/1′

LGS sarjan ilmamoottorit

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 430 watt, Ku­lu­tus 600 Nl/1′

Suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 400 watt, Ku­lu­tus 560 Nl/1′

SLGS sarjan ilmamoottorit

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 480 watt, Ku­lu­tus 870 Nl/1′

Suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 410 watt, Ku­lu­tus 720 Nl/1′

P sar­jan il­ma­moot­to­rit

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 640 watt, Ku­lu­tus 950 Nl/1′

Suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 570 watt, Ku­lu­tus 830 Nl/1′

T sar­jan il­ma­moot­to­rit

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 820 watt, Ku­lu­tus 1300 Nl/1′

Suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 740 watt, Ku­lu­tus 1100 Nl/1′

LKW / NK sar­jan il­ma­moot­to­rit

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 1340 watt Ku­lu­tus 1400 Nl/1′

Suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 1070 watt, Ku­lu­tus 1600 Nl/1′

LFF sar­jan ma­ta­la­kier­rok­si­set il­ma­moot­to­rit

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 190 watt, Ku­lu­tus 480 Nl/1′

Suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 160 watt, Ku­lu­tus 400 Nl/1′

LGG sar­jan ma­ta­la­kier­rok­si­set il­ma­moot­to­rit

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 430 watt, Ku­lu­tus 600 Nl/1′

Suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 400 watt, Ku­lu­tus 560 Nl/1′

Il­ma­moot­to­rit ruu­vin­­vään­töön ACCU-TRK liu­ku­­kyt­ki­mel­lä (il­ma­­kat­kai­su)

 

Sar­ja ALCYO ACCU-TRK

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 110 watt, Ku­lu­tus 340 Nl/1′

Sar­ja ALFB ACCU-TRK

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 190 watt, Ku­lu­tus 480 Nl/1′

Sar­ja ALGS ACCU-TRK

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 430 watt, Ku­lu­tus 600 Nl/1′

Sar­ja SALGS ACCU-TRK

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 480 watt, Ku­lu­tus 870 Nl/1′

Sar­ja LACS ACCU-TRK

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 430 watt, Ku­lu­tus 600 Nl/1′

Il­ma­­moot­to­rit ruu­vin­­vään­töön SLIP-TRK liu­ku­­kyt­ki­mel­lä (luis­taa)

 

ALFB FR sar­ja

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 190 watt, Ku­lu­tus 480 Nl/1′

Suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 160 watt, Ku­lu­tus 400 N l /1′

ALGS FR sar­ja

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 430 watt, Ku­lu­tus 600 N l /1′

Suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 400 watt, Ku­lu­tus 500 N l /1′

SALGS FR sar­ja

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 480 watt, Ku­lu­tus 870 N l /1′

Il­ma­­moot­to­rit ruu­vin­­vään­töön il­man mo­ment­tia

 

ALFB SCAN sar­ja

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 190 watt, Ku­lu­tus 480 N l /1′

ALGS SCAN sar­ja

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 430 watt, Ku­lu­tus 600 N l /1′

LACS Y sar­ja

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 110 watt, Ku­lu­tus 340 N l /1′

LACS F sar­ja

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 190 watt, Ku­lu­tus 480 N l /1′

LACS G sar­ja

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 430 watt, Ku­lu­tus 600 N l /1′

Kier­tei­tys­moot­to­rit

Suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 740 watt, Ku­lu­tus 1000 N l /1′

Pyydä tarjous

Linna Trade OY

 

Federleynkatu 1
33400 Tampere

 linnatrade@linnatrade.fi

Tilaa uutiskirje
Marketing by