Merk­kaus- ja jäys­teen­pois­tois­tu­kat roboteille ja cnc koneille.

Kustannus tehokkain tapa merkkaamiseen ja jäysteenpoistoon?

Turkkilaisen AKS-Teknikin laadukkaiksi ja kestäviksi käytössä osoittautuneita merkkaustyökaluja käytetään roboteissa, työstökeskuksissa tai CNC-sorveissa. Se on yksi työkalurevolverin työkaluista, joka tekee merkkaukset samalla kappaleen kiinnityksellä ja NC-ohjelmalla kuin muunkin koneistuksen. istukka tekee merkkauksen akseleiden liikkeellä, pistehakkaamalla tai raaputtamalla. Kaikissa malleissa on pinnankarkeuden kompensointi, merkkaus voidaan tehdä siis myös karkealle pinnalle tai esim. koneistetun ja koneistamattoman pinnan yli. Työkalua käyttämällä poistuu tarve kappaleiden erilliseen merkkaamiseen, siirtelyyn ja välivarastointiin, mikä säästää työ- ja materiaalikustannuksia. Juokseva sarjanumerointi ja muut muuttujat vaikka joka merkkaukseen ovat mahdollisia toteuttaa. työkalu vaatii toimiakseen merkkausohjelman. Merkkaus ohjelmoinnin voi tehdä CAD / CAM ohjelmoinnin yhteydessä, uudemmissa NC koneissa merkkausohjelma on valmiina,

AKS purseenpoistotyökalu on työkalu automaattiseen jäysteenpoistoon, viisteitykseen ja senkkaukseen. Se on yksi työkalurevolverin työkaluista, työkalua käyttämällä poistuu tarve kappaleiden erilliseen purseenpoistoon jne., siirtelyyn ja välivarastointiin, mikä säästää työkustannuksia. työkalua käytetään työstökeskuksissa, jyrsinkoneissa ja robottien kanssa. Työkaluissa on mallista riippuen 5-10mm kaikkiin sivusuuntiin ja sisäänpäin joustava työkalun pidin, joka joustaa työkappaleen epätasaisuuksien mukaan, joten NC ohjelma voidaan tehdä suoraan esim. valukappaleen tavoite mittojen mukaan. Katso YOUTUBE videoita tästä

Katso myös Volumec UJ-sarjan robotti yksiköt kierteitykseen ja poraamiseen

AKS TEKNIK merkkausistukka SMT12

Raa­put­ta­mal­la merk­kaa­va, kiin­ni­tys Wel­don Ø12mm, pin­na­kar­keu­den kom­pen­soin­ti 3mm sää­det­tä­vis­sä, sää­det­tä­vä neu­lan pai­ne eri ma­te­ri­aa­leil­le max 60-62HRc, vaih­det­ta­va neu­la. Teh­das voi val­mis­taa työ­ka­lun myös isom­mal­la pin­nan­kar­keu­den kom­pen­soin­nil­la. Katso videoita valmistajan kotisivulta.

AKS TEKNIK merkkausistukka SMT20

Raa­put­ta­mal­la merk­kaa­va, kiin­ni­tys Wel­don Ø20mm, pin­na­kar­keu­den kom­pen­soin­ti 4mm sää­det­tä­vis­sä, sää­det­tä­vä neu­lan pai­ne eri ma­te­ri­aa­leil­le max 60-62HRc, vaih­det­ta­va neu­la. Teh­das voi val­mis­taa työ­ka­lun myös isom­mal­la pin­nan­kar­keu­den kom­pen­soin­nil­la. Katso videoita valmistajan kotisivulta.

AKS TEKNIK pneumaattinen merkkausistukka PMT20A

Pai­neil­mal­la toi­mi­va, il­man­pai­ne 5-8 bar, il­man ot­to ka­ran lä­pi, merk­kaa vä­ri­se­mal­lä, syöt­tö 2000mm / min, kiin­ni­tys Wel­don Ø20mm, pin­na­kar­keu­den kom­pen­soin­ti 5mm, sää­det­tä­vis­sä, vaih­det­ta­va neu­la. Teh­das voi val­mis­taa työ­ka­lun myös isom­mal­la pin­nan­kar­keu­den kom­pen­soin­nil­la. Katso videoita valmistajan kotisivulta.

AKS TEKNIK pneumaattinen merkkausistukka PMT20AL

Pai­neil­mal­la toi­mi­va, il­man­pai­ne 5-8 bar, il­man ot­to ka­ran lä­pi ja si­vus­ta, merk­kaa vä­ri­se­mal­lä, syöt­tö 2000mm / min, kiin­ni­tys Wel­don Ø20mm, pin­na­kar­keu­den kom­pen­soin­ti 5mm, sää­det­tä­vis­sä, vaih­det­ta­va neu­la. Teh­das voi val­mis­taa työ­ka­lun myös isom­mal­la pin­nan­kar­keu­den kom­pen­soin­nil­la. Katso videoita valmistajan kotisivulta.

AKS TEKNIK jäähdytysnesteellä toimiva merkkausistukka HMT20

Jääh­dy­tys­nes­teel­lä toi­mi­va, mi­ni­mi pai­ne 10 bar ( 10 – 80 bar), nes­te ka­ran lä­pi, merk­kaa vä­ri­se­mal­lä, työ­kap­pa­leen max ko­vuus 60-62HRc, kiin­ni­tys Wel­don Ø20mm, pin­na­kar­keu­den kom­pen­soin­ti 5mm, sää­det­tä­vis­sä, vaih­det­ta­va neu­la. Teh­das voi val­mis­taa työ­ka­lun myös isom­mal­la pin­nan­kar­keu­den kom­pen­soin­nil­la. Katso videoita valmistajan kotisivulta.

AKS TEKNIK karassa pyöritettävä jäysteenpoistoistukka FDT-SX0

Pyöritetään koneen karassa, 3000 – 8000 rpm, syöttö 2000 – 4000 mm/min. Kiristysholkki-istukka ER-11, jyrsimet kiinnityksellä Ø 0,5mm – 7mm. Kiinnitys D 20 weldon. Joustaa sivu suunnassa 5mm ( optiona 100mm kara, jolloin joustoa 10mm). ( Kysyttäessä voidaan toimittaa myös HSK, SK jne kiinnityksellä). Toimii kaikilla materiaaleilla. Katso videoita valmistajan kotisivulta.

AKS TEKNIK FDT-AXIAL-B jäysteenpoistoistukka

Ve­det­täes­sä jous­ta­va ka­ra, max 15mm, pyö­ri­te­tään ko­neen ka­ras­sa. Ka­ran jäyk­kyy­den sää­tö, toi­mi­tuk­seen kuu­luu 3 eri­lais­ta jous­ta, joi­den an­sios­ta voi­daan ko­neis­taa lä­hes kaik­kia ma­ta­ri­aa­le­ja. is­tuk­ka 6 mm, muut ky­syt­täes­sä. kiin­ni­tys wel­don Ø20mm, myös HSK, SK. Ka­ran jäyk­kyy­den sää­tö. Pyö­ri­tys no­peus 6-8000 rpm, syöt­tö 1500-3000mm / min, ER-11 0,5-7mm. Katso videoita valmistajan kotisivulta.

AKS TEKNIK FDT-AXIAL-F jäysteenpoistoistukka

Pai­net­taes­sa jous­ta­va ka­ra, max 10mm, pyö­ri­te­tään ko­neen ka­ras­sa. Ka­ran jäyk­kyy­den sää­tö, toi­mi­tuk­seen kuu­luu 3 eri­lais­ta jous­ta, joi­den an­sios­ta voi­daan ko­neis­taa lä­hes kaik­kia ma­ta­ri­aa­le­ja. is­tuk­ka 6 mm, muut ky­syt­täes­sä. kiin­ni­tys wel­don Ø20mm, myös HSK, SK. Ka­ran jäyk­kyy­den sää­tö. Pyö­ri­tys no­peus 6-8000 rpm, syöt­tö 2000-4000mm / min, ER-11 0,5-7mm. Katso videoita valmistajan kotisivulta.

AKS TEKNIK FDT-AXIAL-F+B jäysteenpoistoistukka

Yhdistelmä työkalu joka joustaa painettaessa ja vedettäessa max 8mm, pyö­ri­te­tään ko­neen ka­ras­sa. Ka­ran jäyk­kyy­den sää­tö, is­tuk­ka 6 mm, muut ky­syt­täes­sä. kiin­ni­tys wel­don Ø20mm, myös HSK, SK. Ka­ran jäyk­kyy­den sää­tö. Pyö­ri­tys no­peus 6-8000 rpm, syöt­tö 2000-4000mm / min, ER-11 0,5-7mm. Katso videoita valmistajan kotisivulta.

AKS TEKNIK FDT-PNEUMATICX36 JÄYSTEENPOISTOSITUKKA Roboteille

Paineilmalla toimiva turbiini, ilmanotto karan läpi, käytettään sumuvoidellun ilman kanssa (kysyttäessä myös kuiva ilma), sivusuuntaan joustava kara, max 15mm. Karan jäykkyyden säätö, jonka ansiosta voidaan koneistaa lähes kaikkia matariaaleja. istukka 6 mm, muut kysyttäessä. kiinnitys weldon D 20 Ø20mm. Karan jäykkyyden säätö. Pyöritys nopeus 35000 rpm, teho 300W, ER-11 0,5-7mm. Katso videoita valmistajan kotisivulta.

AKS TEKNIK FDT-PNEUMATICX46 JÄYSTEENPOISTOSITUKKA Roboteille

Paineilmalla toimiva turbiini, ilmanotto karan läpi, käytettään sumuvoidellun ilman kanssa (kysyttäessä myös kuiva ilma), sivusuuntaan joustava kara, max 15mm. Karan jäykkyyden säätö, jonka ansiosta voidaan koneistaa lähes kaikkia matariaaleja. istukka 6 mm, muut kysyttäessä. kiinnitys weldon D 32 Ø32mm. ER-11 0,5-7mm. Katso videoita valmistajan kotisivulta.

Pyydä tarjous

Linna Trade OY

 

Federleynkatu 1
33400 Tampere

 linnatrade@linnatrade.fi

Tilaa uutiskirje
Marketing by